บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา ชลบุรี

25/74 หมู่ ที่ 3,บ้านสวน, เมืองชลบุรี ชลบุรี Chonburi 20000 ไทย

13.333339, 100.981617