บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา บึงกาฬ

บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ สาขา บึงกาฬ

328 หมู่ 10 ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000  Bueng Kan ไทย

18.344204, 103.64064