บจก.ซิตี้กลาส แอนด์ อลูมิเนียม

บจก.ซิตี้กลาส แอนด์ อลูมิเนียม

41/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-ปทุม ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี Pathum Thani 12000 ไทย

13.9853, 100.5984