บจก.ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์

บจก.ซี.พี.เอส.โฮมเซ็นเตอร์

95 หมู่ที่ 6 ต.สันกลางอ.สันกำแพง Chiang Mai 50130 ไทย

18.7549729, 99.0591566