บจก.เอี่ยมเส็ง 2003

บจก.เอี่ยมเส็ง 2003

เลขที่ 84 หมู่ที่ 3 ตำบลไชยสอ อำเภอชุมแพ Khon Kaen 40130 ไทย

16.53252, 102.12658