บจก.เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง

บจก.เฉลียวการช่างและค้าวัสดุก่อสร้าง

88 ซอยสายไหม 56 ถนนสายไหมแขวงออเงินเขตสายไหม Bangkok 10220 ไทย

13.8754, 100.6017