บจก.เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์(1997)

บจก.เชียงใหม่วิทยาพาณิชย์(1997)

90 หมู่ที่ 5 ต.ไชยสถาน อ.สารภี Chiang Mai 50140 ไทย

18.7580841, 99.0493665