บจก.บี.เอส.อลูมิเนียม(คลังนวมินทร์)

บจก.บี.เอส.อลูมิเนียม(คลังนวมินทร์)

25/10 แขวงนวมินทร์เขตบึงกุ่ม Bangkok 10230 ไทย

13.8115436, 100.642823