บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา สุรินทร์

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา สุรินทร์

322 หมู่ 2 ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์   Surin 32000 ไทย

14.864084, 103.523462