บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา พิษณุโลก

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา พิษณุโลก

788 หมู่ที่ 7 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  Phitsanulok ไทย

16.815189, 100.333042