บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ลพบุรี

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ลพบุรี

224 หมู่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 40000  Lopburi 40000 ไทย

14.774006, 100.695111