บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ลำปาง

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ลำปาง

70 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52100 Lampang ไทย

18.269595, 99.47531