บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ลำปาง

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ลำปาง

70 ถนนไฮเวย์-ลำปาง-งาว ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง Lampang 52100 ไทย

18.269595, 99.47531