บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา กาญจนบุรี

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา กาญจนบุรี

111 หมู่ 9 ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 Kanchanaburi ไทย

14.020722, 99.555342