บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา เชียงใหม่

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา เชียงใหม่

111 หมู่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ 50140 Chiang Mai ไทย

18.721162, 99.042298