บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา เชียงใหม่

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา เชียงใหม่

111 หมู่ 1 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ Chiang Mai 50140 ไทย

18.721162, 99.042298