บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ชะอำ

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ชะอำ

224 หมู่ 1 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 40000 Phetchaburi ไทย

12.729324, 99.955717