บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ชะอำ

บจก. ซีอาร์ซี ไทวัสดุ สาขา ชะอำ

224 หมู่ 1 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี Phetchaburi 40000 ไทย

12.729324, 99.955717