บจก. เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์ (2002)

บจก. เชียงใหม่ ต. เคหะภัณฑ์ (2002)

123 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองควาย อ.หางดง Chiang Mai 50230 ไทย

18.7095313, 98.9361636