บจก. ฉลองกระจกอลูมินั่ม

บจก. ฉลองกระจกอลูมินั่ม

3/3 ม.2 ต.ฉลอง อ.เมือง Phuket 83000 ไทย

7.8415547, 98.3495316