บจก. บ้านสุขภัณฑ์และวัสดุ

บจก. บ้านสุขภัณฑ์และวัสดุ

เลขที่ 102/199 หมู่ที่ 5 ต.รัษฏาอ.เมืองภูเก็ต Phuket 83000 ไทย

7.9233576, 98.3720088