ยิปรอค ตาข่ายเข้ามุม 120 กรัม

ยิปรอค ตาข่ายเข้ามุม เพื่อเสริมแรงและความแข็งแรงตรงมุม และรอยต่อ

คุณสมบัติ

Product details
รุ่นคลาสสิค

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดาน
ฝ้าเพดานฉาบเรียบ
ผนังภายใน
ผนังภายนอก