ยิปรอค คิ้วเข้ามุม รอยหยัก

ยิปรอคเหล็กเข้ามุม 30x30mm เพื่อเสริมแรงและความแข็งแรงตรงมุม และรอยต่อ

คุณสมบัติ

Product details
รุ่นคลาสสิค

บริเวณที่ใช้งาน

ผนังภายใน
ผนังภายนอก