ยิปเฟรม ฉากริมป.ปลา เอ็กซ์พี 5 0.5x17x19/29 มม.

ยิปเฟรม ฉากริม ป.ปลา เอ็กซ์พี5 0.5 มม. ผลิตด้วยนวัตกรรมรูปลอนบนพื้นผิวเหล็ก อันเป็นเอกลักษณ์ แบบ "Vector Profile" โดยผลิตตามมาตรฐาน มอก. 863-2532 ใช้สำหรับติดตั้งระบบผนังยิปไลน์เนอร์

จุดเด่น

  • สวยงาม มีดีไซน์
  • สะท้อนแสงได้มากกว่า 75%
  • กันเสียงรบกวน CAC 38 dB

บริเวณที่ใช้งาน