แผ่นยิปรอค ไฟร์สต็อป ชนิดทนไฟ 13 มม.
เนื้อยิปซัมผสมใยแก้ว (Fiber Glass) ใช้กระดาษเหนียวอัดแน่นพิเศษ เป็นวัสดุทนไฟได้นาน 1-3 ชั่วโมง
Read more
Read less
Height
1200 mm
Length
2400 mm
Width
13 mm