แผ่นยิปรอค เอ็กซ์20 9 มม.

ยิปรอค เอ็กซ์ 20 ฮีโร่พันธุ์ X นวัตกรรมใหม่ของแผ่นยิปซัม ปลอดภัยกว่า แข็งแรงกว่า
Read more
Read less

แผ่นยิปรอค เอ็กซ์20 9 มม. เป็นแผ่นยิปซัมที่ปลอดภัยกว่า (Low VOCs) และแข็งแรงกว่าแผ่นยิปซัมทั่วไป โดยใช้สำหรับติดตั้งฝ้าเพดานฉาบเรียบทั่วไป หรือใช้เพื่อติดตั้งผนังเบาชั่วคราว สำหรับที่อยู่อาศัย บ้าน หน้างานโครงการก่อสร้าง เป็นต้น

จุดเด่น

  • ให้ความปลอดภัยกว่า Low VOCs และไม่มีสารฟอร์มัลดีไฮด์
  • แข็งแรงกว่าแผ่นทั่วไป 20% ไม่แอ่นตัว
  • สะดวก ติดตั้งง่าย

คุณสมบัติ

Product details
เคลือบกระดาษสีเทา
กระดาษกลับด้านสีเทา

บริเวณที่ใช้งาน

ฝ้าเพดานภายใน
ฝ้าเพดานฉาบเรียบ
ผนังเบาชั่วคราวในงานโครงการ
ฝ้าเพดาน

เอกสาร

แคตตาล็อคผลิตภัณฑ์