แผ่นยิปรอค ชนิดสะท้อนรังสีความร้อน บุอลูมิเนียมฟอยล์ 9 มม.
แผ่นยิปซัมที่ประกอบด้วยแผ่นยิปซัมและแผ่นอลูมินั่มฟลอยส์ ติดอยู่ด้านหลังในตัว สะดวกในการใช้งานและช่วยป้องกันการนำความร้อนจากภายนอกสู่ภายในได้มากกว่าแผ่นยิปซัมทั่วไป 
Read more
Read less
Height
1200 mm
Length
2400 mm
Width
9 mm