Gyproc® Spec Sure รับประกันระบบ

รับประกันระบบ

Gyproc® Spec Sure

Mettre en œuvre des produits Placo® 
marqués SystèmePlaco®, c’est :

 • L’utilisation de produits de qualité : respect des normes produits (Européennes et NF)
 • Le respect des règles de l’art : conformité au DTU
 • L’atteinte des performances : performances techniques des ouvrages (mécanique, acoustique, feu) validées par des rapports d’essais et mise à disposition des documents techniques (PV, Avis Techniques, FDE&S).

J'ai compris

ระบบฝ้าเพดานทีบาร์ "ยิปรอค กริด"

Gyproc® Grid Ceiling Tiled System
Read more
Read less

Key facts

 • เป็นวิธีที่บำรุงรักษาง่ายและประหยัด
  แผ่นเช็ดทำความสะอาดง่าย เนื่องจากแผ่นฝ้าสำหรับที-บาร์ ยิปรอคจะมีความพิเศษตรงที่แผ่นยิปซัมที่ทำสีสำเร็จรูปมาจากโรงงาน 
  มีให้เลือกทั้งแบบสี ลายหรือเคลือบพีวีซี
 • สามารถใช้สร้างลวดลายและสีสันที่เป็นเอกลักษณ์ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกใช้
  ช่วยแก้ปัญหาเสียงรบกวนและเสียงก้องได้ ด้วยการติดตั้งแผ่นฝ้าเพดาน ชนิดดูดซับเสียง
  โครงคร่าว "ยิปเฟรม" ที่ไม่ดูดความชื้น ทนทาน ไม่บิดเบี้ยว 
  

 

Description

 • ระบบฝ้าเพดาน ที-บาร์ "ยิปรอค กริด" เป็นระบบฝ้าเพดานนํ้าหนักเบา ซึงฟังก์ชั่นการใช้งานขึ้นอยู่กับแผ่นยิปซัมที่ติดตั้ง เช่น แผ่นฝ้าทาสีสําเร็จ หรือแผ่นฝ้าปิดผิวด้วย PVC ระบบนี้ สามารถติดตั้งได้รวดเร็วและปรับเปลี่ยนได้ง่ายตาม ความต้องการของผู้อยู่อาศัย

ขั้นตอนการติดตั้ง

 

 

รายละเอียดแบบ
(1) Typical detail : Gyproc® Grid 60x60 cm
Typical -Tbar ceiling-60x60.jpg (1)GypFrame® Main-T

(2) GypFrame® Cross-T

(3) Gyproc® Cut Tile Board 600 x 600 mm

(4) Gyproc® GA1

 

 

 

(2) Typical detail : Gyproc® Grid 60x120 cm

Typical -Tbar ceiling-60x120.jpg


(1)GypFrame® Main-T

(2) GypFrame® Cross-T

(3) Gyproc® Cut Tile Board 600 x 1200 mm

(4) Gyproc® GA1

 

(3) Framing Space detail

Framing space -Tbar.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) GypFrame® Main-T

(2) GypFrame® Cross-T

(3) Support point @ 1200 x 1200 mm

(4) Support point not over 300 mm from the existing wall

(5) Existing wall

 

(1) T-bar wall angle detail
Angel-Tbar.jpg

 

 

 

 

 

 

(1) GypFrame® Main-T

(2) GypFrame® GA1

(3) Gyproc® Shadow Line

 

(4) Reveal edge detail
Reveal edge-Tbar.jpg (1) GypFrame® Grid 38

(2)  4-Reveal Gyproc® Board

 

(5) Component detail

Component -Tbar.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Gyproc® Grid Main-T

(2) Gyproc® Grid Coss-T

(3) Gyproc® Suspension Hook

(4) Gyproc® Steel Rod 4 mm

(5) Gyproc® Soft cleat

(6) Gyproc® Expansion Bolt 6 mm

ส่วนประกอบของระบบ

 

ฝ้าทีบาร์-ยิปรอคกริด.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ยิปรอค กริด โครงคร่าวหลัก

(2) ยิปรอค กริด โครงคร่าวซอย

(3) ยิปรอค โครงลวด

(4) ยิปรอค ขอหิ้ว ที-บาร์

(5) ยิปรอค ฉากเหล็ก 2รู

(6) ยิปรอค พุกเหล็ก

(7) ยิปรอค สแตนเลส สปริงปรับระดับ 4 มม.

(8)-(10) แผ่นฝ้าเพดานยิปรอค เลือกรุ่นได้ตามคุณสมบัติที่ต้องการ

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. กำหนดความสูงและตำแหน่งที่เพดาน  ติด ยิปรอค กริด ฉากริม พร้อมติดชุดขอหิ้วที-บาร์ ที่โครงคร่าวหลัก เว้นช่วงตามความเหมาะสม
 2. ตัดให้ได้ความยาว และติดตั้งโครงคร่าวหลัก โดยใช้ลวดแขวน

 3. ยิปเฟรม ซี-สตัด เพื่อสร้างกรอบ รองรับงานหนัก ได้ตามต้องการ

 4. ยึดติดโครงคร่าวรอง เป็นตัว T กับโครงคร่าวหลัก ด้วยตัวล็อค

 5. ปรับระดับฝ้าเพดาน โดยเลื่อนสปริงปรับระดับตามความเหมาะสม

 6. เริ่มวางแผ่นฝ้าที-บาร์ จนหมดแถว

เอกสาร

เลือกทั้งหมด
ไฟล์เขียนแบบ
ไฟล์เขียนแบบ-การติดตั้งระบบฝ้าที-บาร์-แผ่นยิปรอค ชนิดธรรมดา 9มม.