ผนังเบา "ยิปรอค ไควเอท" ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคารที่ต้องการกั้นเสียง

Gyproc® Drywall Quiet
Read more
Read less

Key facts

 • มุี 6 รุ่นของระบบผนังเบา "ยิปรอค ไควเอท" เลือกได้ตามความต้องการ  
  1. ผนังกั้นเสียง ค่า STC 61
  2. ผนังกั้นเสียง ชนิดทนชื้น ค่า STC 59
  3. ผนังกั้นเสียง บริเวณที่เปียก ค่า STC 59
  4. ผนังกั้นเสียง ชนิดทนชื้น ค่า STC 65
  5. ผนังกั้นเสียง ชนิดทนทานสูง ค่า STC 64
  6. ผนังกั้นเสียง ชนิดแข็งแรงที่สุด แขวนของหนักได้ ค่า STC 65

ข้อมูลทางเทคนิค

 • น้ำหนักเบาเพียง  38-53 กก./ตร.ม.
 • ความหนารวมของระบบเพียง 180 มม.
 • ค่าการกั้นเสียง STC 59-65
 • ออกแบบให้ทนไฟได้ถึง 60-120 นาที
 • ระดับการใช้งาน : หนักมาก

Description

 • ผนังเบา "ยิปรอค ไควเอท" ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคารที่ต้องการคุณสมบัติกั้นเสียง
  • แผ่นยิปซัม 2 ชั้น+ แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 49 มม. ที่ศูนย์กลาง 600 มม. หรือ 600 มม. 
   
  • ฉนวนใยแก้ว อิโซแวร์ 50 มม.
 • คุณสมบัติกั้นเสียงจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่งได้ดี ลดการส่งผ่านของเสียงที่ลดลง
 • ทนไฟได้นานสูงสุด 90 นาที
 • ข้อดีที่คุณสมบัติของผนังเบา ยิปรอค (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • ติดตั้งและรื้อถอนได้ง่าย ลดเวลาการก่อสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนสเป็ค และคุณสมบัติทางเทคนิคที่ต้องการได้ในขั้นตอนการออกแบบอย่างง่ายดาย 
  • ประหยัดค่าแรง และค่าน้ำ
  • น้ำหนักเบา
  • ทนไฟ กันนเสียง
  • เป็นโซลูชั่นรักษ์โลก
 • ขนาดโครงคร่าวมีให้เลือกหลากหลาย ที่แข็งแรง ไม่บิดหรือโค้งงอ
 • ง่ายและสะดวกมากเมื่อต้องการร้อยท่องานระบบประปา-ไฟฟ้าฝังในผนังง่าย
 • ติดตั้งและปรับเปลี่ยนง่าย เมื่อเทียบกับผนังก่ออิฐหรือโครงไม้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผนัง โดยมีผลกระทบการหยุดชะงักน้อยที่สุด
รายละเอียดแบบ

 

 

59-65
Severe
38-53
BTC 20032A, BTC 20028A, BTC 20030A

ตารางรายละเอียดแบบ

 

ผนังเบา "ยิปรอค ไควเอท" ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคารที่ต้องการคุณสมบัติกั้นเสียง

แผ่นยิปซัม 2 ชั้น + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 49 มม. 

               GypWall Quiet RG              

GypWall Quiet

(1)แผ่นยิปซัม 2 ชั้น  + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 49 มม.                       (2)แผ่นยิปซัม 2 ชั้น  + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 49 มม.

ที่ศูนย์กลาง 600 มม. + ฉนวนอิโวแวร์ 50 มม.                                  ที่ศูนย์กลาง 400 มม. + ฉนวนอิโวแวร์ 50 มม.   

 

ความหนารวมของระบบ (มม.)

แผ่นยิปซัม

ความหนาของแผ่น (มม.)

ค่ากั้นเสียง (STC)

ระดับ

การใช้งาน

น้ำหนัก (กก./ตร.ม.)

ทนไฟสูงสุด

(นาที)

ระบบอ้างอิง

1

180

ด้านนอก : แผ่นยิปรอค ชนิดธรรมดา

ชั้นใน : แผ่นยิปรอค ชนิดธรรมดา

12

12

       61 หนักมาก      38 60
2

180

ด้านนอก : แผ่นยิปรอค ชนิดทนชื้น

ด้านใน : แผ่นยิปรอค ชนิดธรรมดา

12

12

59

หนักมาก

41

60

BTC 20032A

2

180

ด้านนอก : แผ่นยิปรอค กลาสร็อค เอช สำหรับพื้นที่เปียก

ด้านใน : แผ่นยิปรอค ชนิดธรรมดา

12.5

12

59

หนักมาก

43

60

 

2

180

ด้านนอก : แผ่นยิปรอค กลาสร็อค เอช สำหรับพื้นที่เปียก

ด้านใน : แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ ชนิดแข็งแรงที่สุด

12.5

12.5

65 หนักมาก 53 60

 

1 180

ด้านนอก : แผ่นยิปรอค ดูราไลน์ ชนิดทนทานสูง

ด้านใน : แผ่นยิปรอค ไฟร์สต็อป ชนิดทนไฟ

13

13

64 หนักมาก 50 120

1

180

ด้านนอก : แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้ ชนิดแข็งแรงที่สุด

ด้านใน : แผ่นยิปรอค ไฟร์สต็อป ชนิดทนไฟ

 

12.5

13

65 หนักมาก 52 120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร

ไฟล์เขียนแบบ