ผนังเบา "ยิปรอค คลาสสิก" ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร

Gyproc® Drywall Classic
Read more
Read less

Key facts

 • มุี 6 รุ่นของระบบผนังเบายิปรอค คลาสสิก เลือกได้ตามความต้องการ  
  1. สำหรับพื้นที่ทั่วไป
  2. สำหรับผนังที่ต้องการแขวนของหนัก
  3. ผนังที่ต้องการทนชื้น
  4. ผนังที่ต้องการทนชื้น ทนรา
  5. ผนังในพื้นที่เปียก
  6. ผนังทนไฟ
 • ข้อมูลทางเทคนิค
  • น้ำหนักเบาเพียง  20-31 กก./ตร.ม.
  • ความหนารวมของระบบเพียง 88-126 มม.
  • ความสูงของระบบสูงสุด 3100-4700 มม.
  • ค่าการกั้นเสียง STC -38-44
  • ออกแบบให้ทนไฟได้ถึง 30-60 นาที
  • ระดับการใช้งาน : ปานกลาง - หนักมาก

Description

 • ผนังเบายิปรอค คลาสสิก ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร 
  • แผ่นยิปซัมชั้นเดียว + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 62 มม. 
   
  • แผ่นยิปซัมชั้นเดียว + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 92 มม.
 • ข้อดีที่คุณสมบัติของผนังเบา ยิปรอค (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • ติดตั้งและรื้อถอนได้ง่าย ลดเวลาการก่อสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนสเป็ค และคุณสมบัติทางเทคนิคที่ต้องการได้ในขั้นตอนการออกแบบอย่างง่ายดาย 
  • ประหยัดค่าแรง และค่าน้ำ
  • น้ำหนักเบา
  • ทนไฟ กันนเสียง
  • เป็นโซลูชั่นรักษ์โลก
 • ขนาดโครงคร่าวมีให้เลือกหลากหลาย ที่แข็งแรง ไม่บิดหรือโค้งงอ
 • ง่ายและสะดวกมากเมื่อต้องการร้อยท่องานระบบประปา-ไฟฟ้าฝังในผนังง่าย
 • ติดตั้งและปรับเปลี่ยนง่าย เมื่อเทียบกับผนังก่ออิฐหรือโครงไม้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผนัง โดยมีผลกระทบการหยุดชะงักน้อยที่สุด
รายละเอียดแบบ

 

 

3100-3400
38-44
Medium - Severe
20-30
BTC 19922F, BTC 19929A

ตารางรายละเอียดแบบ

 

 

นังเบายิปรอค คลาสสิก ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร

แผ่นยิปซัมชั้นเดียว + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 62 มม.

 Gypwall Classic                                    Gypwall Classic MR

(1) แผ่นยิปซัมชั้นเดียว + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 62 มม.               (2) แผ่นยิปซัมชั้นเดียว + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 62 มม.   

ที่ศูนย์กลาง 600 มม. + ฉนวนอิโวแวร์ 50 มม.                           ที่ศูนย์กลาง 400 มม. + ฉนวนอิโวแวร์ 50 มม. 

 

ความหนารวมของระบบ (มม.)

แผ่นยิปซัม

ความหนาของแผ่น (มม.)

ความสูงของระบบสูงสุด (มม.)

ค่ากั้นเสียง (STC)

ระดับ

การใช้งาน

น้ำหนัก (กก./ตร.ม.)

ทนไฟสูงสุด

(นาที)

ระบบอ้างอิง

1

88

แผ่นยิปรอค ชนิดธรรมดา

12

3100

38

ปานกลาง

20

30

BTC 19922F,

BTC 19929A

1

89

แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้

ชนิดแข็งแรงที่สุด

12.5

3100

38

หนัก

29

30

 

2

88

แผ่นยิปรอค ชนิดทนชื้น 12 3100 44 ปานกลาง 22 30

BTC 19924F,

BTC 19998A

2

89

แผ่นยิปรอค เอ็มทูเท็ค ชนิดทนชื้น ทนรา 12 3100 44 ปานกลาง 22 30  
2 89 แผ่นยิปรอค กลาสร็อค เอช แผ่นยิปซัม ผิวหน้าใยแก้ว ชนิดทนชื้นที่ดีที่สุด 12.5

3100

44 ปานกลาง 26 30  
1

96

แผ่นยิปรอค ไฟร์สต็อป ชนิดทนไฟ

16

3400

44

หนักมาก

30

60

BTC 19923F,

BTC 19997A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผนังเบผนังเบายิปรอค คลาสสิก ระบบผนังยิปซัมเพื่อกั้นแบ่งพื้นที่ในอาคาร

แผ่นยิปซัมชั้นเดียว + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 92 มม.

 Gypwall Classic                                    Gypwall Classic MR

(1) แผ่นยิปซัมชั้นเดียว + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 92 มม.               (2) แผ่นยิปซัมชั้นเดียว + แบบยิปเฟรม ซี-สตัด 92 มม.   

ที่ศูนย์กลาง 600 มม. + ฉนวนอิโวแวร์ 50 มม.                           ที่ศูนย์กลาง 400 มม. + ฉนวนอิโวแวร์ 50 มม. 

 

ความหนารวมของระบบ (มม.)

แผ่นยิปซัม

ความหนาของแผ่น (มม.)

ความสูงของระบบสูงสุด (มม.)

ค่ากั้นเสียง (STC)

ระดับ

การใช้งาน

น้ำหนัก (กก./ตร.ม.)

ทนไฟสูงสุด

(นาที)

ระบบอ้างอิง

1

124

แผ่นยิปรอค ชนิดธรรมดา

15

4700

26

ปานกลาง

20

30

BTC 20010A

1

119

แผ่นยิปรอค ฮาบิโต้

ชนิดแข็งแรงที่สุด

12.5

4500

30

หนักมาก

29

30

 

2

126

แผ่นยิปรอค ชนิดทนชื้น 12 4700 30 ปานกลาง 22 30

BTC 20016A

2

126

แผ่นยิปรอค เอ็มทูเท็ค ชนิดทนชื้น ทนรา 12 4700 30 ปานกลาง 22 30  
2 119 แผ่นยิปรอค กลาสร็อค เอช แผ่นยิปซัม ผิวหน้าใยแก้ว ชนิดทนชื้นที่ดีที่สุด 12.5

4500

27 ปานกลาง 26 30  
1

126

แผ่นยิปรอค ไฟร์สต็อป ชนิดทนไฟ

16

4700

31

หนัก

30

60

BTC 20012A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสาร

ไฟล์เขียนแบบ