"ยิปรอค ดรายไลเนอร์" ระบบผนังเบา ยิปรอค สำหรับกรุทับภายในอาคาร

Gyproc® DriLyner
Read more
Read less

Key facts

 • ใช้พื้นที่ห้องน้อยที่สุดเนื่องจากในส่วนความหนาที่เพิ่มขึ้นของปูนกาวติดแผ่นยิปซัม ยิปรอค ดรายไลเนอร์ เพียงแค่ 15 มม. และบวกความหนาของแผ่นยิปซัม และการตกแต่งใด ๆ
  สามารถปรับระดับพื้นผิวที่มีความไม่เท่ากันได้ด้วยการปรับระดับความบางและความหนาของ ปูนกาวติดแผ่นยิปซัม ยิปรอค ดรายไลเนอร์ ที่ปาดบนพื้นผิว 
  ในส่วนประสิทธิภาพการกั้นเสียงที่เพิ่มขึ้น แนะนำให้ติดตั้งผนังด้วยวิธี ผนังกั้นห้องผนังเบา ยิปรอค หรือ ยิปรอค ยิปไลเนอร์ หรือ ยิปรอค ยิปไลเนอร์ IWL

Description

 • "ยิปรอค ดรายไลเนอร์" ระบบผนังเบา ยิปรอค สำหรับกรุทับภายในอาคารด้วยวิธีติดแผ่นยิปซัมด้วยปูนกาว
 • ข้อดีที่คุณสมบัติของผนังเบา ยิปรอค (ดูรายละเอียดเพิ่มเติม)
  • ติดตั้งและรื้อถอนได้ง่าย ลดเวลาการก่อสร้าง สามารถปรับเปลี่ยนสเป็ค และคุณสมบัติทางเทคนิคที่ต้องการได้ในขั้นตอนการออกแบบอย่างง่ายดาย 
  • ประหยัดค่าแรง 
  • น้ำหนักเบา
  • ทนไฟ กันร้อน
  • ขนาดโครงคร่าวมีให้เลือกหลากหลาย ที่แข็งแรง ไม่บิดหรือโค้งงอ
 • ง่ายและสะดวกมากเมื่อต้องการร้อยท่องานระบบประปา-ไฟฟ้าฝังในผนังง่าย
 • ติดตั้งและปรับเปลี่ยนง่าย เมื่อเทียบกับผนังก่ออิฐหรือโครงไม้ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มีความยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของผนัง โดยมีผลกระทบการหยุดชะงักน้อยที่สุด
ขั้นตอนการติดตั้ง

 

 

รายละเอียดแบบ

 

 

Medium

 

 

 

 

ตารางรายละเอียดแบบ

(1) รายละเอียดแบบทั่วไป

Typical detail-drilyner_1.jpg

 

 

 

 

(1) ปูนกาว ยิปรอค ดรายไลน์เนอร์  ความหนาที่ 10-30 มม.

(2) แผ่นยิปรอค 12 มม.

(3) แผงผนังเดิม

(2) รายละเอียดด้านข้าง

Section-DriLyner_1

 

 

 

 

 

 

(1) แผ่นยิปรอค หนา 12 มม.

(2) ปูนติดแผ่นยิปซัม ยิปรอค ดรายไลน์เนอร์ หนา 10-30 มม.

(3) ผนังแผงเดิม

(4) พื้น

(5) กาวซิลิโคน เวเบอร์

ขั้นตอนการติดตั้ง

 1. ฉาบปูน ยิปรอค โปรโค้ท บนพื้นผิวให้เรียบทั้งของผนังภายนอกและผนังแยก (ถ้าจำเป็น) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องกั้นเสียง พร้อมปาดให้เรียบ
 2. ทำเครื่องหมายตรงขอบไว้บนผนัง และติดปูนกาวติดแผ่นยิปซัม ยิปรอค ดรายไลน์เนอร์ กับผนังเป็นแผ่นเพื่อรองรับแผ่น ตามรูป
 3. ปั้นปูน ยิปรอค ดรายไลน์เนอร์ ให้เป็นก้อน กับขอบผนังและรอบๆ พร้อมนำแผ่นยิปซัมมาติดตามตำแหน่งที่ปูนกาวติดแผ่นยิปซัม ยิปรอค ดรายไลน์เนอร์ ทำตำแหน่งไว้
 4. เคาะแผ่นยิปซัมให้ติดแน่น 5. ติดแผ่นยิปซัมให้แน่นกับเพดานโดยใช้ตัวยก และรองรับแผ่นยิปซัมจนกาวเซ็ตตัว
 5. ติดตั้งแผ่นยิปซัมเพิ่มเติมโดยประกบกับปูน ยปรอค ตรายไลน์เนอร์ เบา ๆ เพื่อให้การกรุทับสมบูรณ์
ระยะ-ยิปรอคดรายไลน์เนอร์.jpg