ระบบปูนฉาบผนังภายในอาคารเพื่อผนังเรียบเนียน "ยิปรอค"

ระบบปูนฉาบหนาเพื่อปรับระดับผนังภายในอาคาร "ยิปรอค"

ระบบปูนฉาบบางสกิมโค้ทสำหรับผนังภายในให้ผนังเรียบเนียน "ยิปรอค"