2 minutes min

มาตรฐานสากลที่เหนือกว่า เชื่อมั่นได้มากกว่า

Posted on 12.04.2021 - updated on: 15.06.2021
มาตรฐานสากลที่เหนือกว่า เชื่อมั่นได้มากกว่า 2

              ทุกมาตรฐานสากลที่ "ยิปรอค" ได้รับการยอมรับจากหลากหลายสถาบัน เพื่อให้ผู้ใช้มั่นใจว่าได้เลือกใช้แผ่นยิปซัม โครงคร่าว ปูนยิปซัม และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่ดีที่สุดทั้งต่อบ้านของเรา ผู้คน และสิ่งแวดล้อม

1) มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

กับ 4 มาตรฐานหลักที่แผ่นยิปรอคเกือบทุกรุ่น ได้รับการรับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

มาตรฐานสากลที่เหนือกว่า เชื่อมั่นได้มากกว่า 3

1.ASTM C1396 (American Society for Testing and Materials) - Standard Specification for Gypsum Board

 • ข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับแผ่นยิปซัม รับรองโดย สถาบันมาตรฐานอเมริกัน (American National Standards Institute : ANSI)

2. British Standard BS EN 520 (British adoption of a European (EN) standard) - Standard Specification of Flexural Strength and Breaking Load

 • ข้อกำหนดมาตรฐานของกำลังรับแรงดัดงอและแรงแตกหักสำหรับแผ่นยิปซัม รับรองโดยสถาบัน British Standard

3. AS-NZS 2588 (Australian and New Zealand standard for safety management)  - Australian/New Zealand Standard for Gypsum plasterboard. 

 • ข้อกำหนดสำหรับการผลิตและประสิทธิภาพของแผ่นยิปซั่มที่ใช้ในงานในประเทศเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รับรองโดยสถาบัน Australian and New Zealand standard

4. BS 476 (British Standard 476 Fire Tests)  -Fire Tests on Building Materials and Structures

 • การทดสอบไฟของแผ่นยิปซัมและโครงสร้าง รับรองโดยสถาบัน The British standard
มาตรฐานสากลที่เหนือกว่า เชื่อมั่นได้มากกว่า 4

2) มาตรฐานสิ่งแวดล้อม

กับ 3 มาตรฐานหลักที่ ยิปรอค ได้รับการรับรอง และมุ่งมั่นเพื่อให้ทุกรุ่นผ่านคุณภาพมาตรฐานนี้ 

มาตรฐานสากลที่เหนือกว่า เชื่อมั่นได้มากกว่า 5

1. มาตรฐานฉลากเขียว (Signapore Green Label)

 • ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Green Label รับรองโดยสถาบัน Singapore Environment Council (SEC)

2. มาตรฐานฉลากสิ่งแวดล้อม Environmental Product Declaration (EPD)

 • เป็นเอกสารที่ได้มาตรฐานตามการประเมินวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment LCA) เพิ่มความสอดคล้องกับตามมาตรฐานอาคารเขียวของ LEED และ TREES

3.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)

 • ธุรกิจแผ่นยิปซั่มของเราภายใต้ชื่อแบรนด์ "ยิปรอค / โปรรอค" ได้รับการพิสูจน์โดยผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาคารเขียว (Singapore Green Building Product)  ได้คะแนนสูงสุด (the highest ‘Leader’ rating : 4 ticks )จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ ( Singapore Green Building Council) ซึ่งเป็นสถาบันเดียวที่เป็นศูนย์กลางในอุตสาหกรรมนี้  จากสถาบันอาคารเขียวของสิงคโปร์ (Singapore Green Building Council) 
 • รายละเอียดเพิ่มเติม
มาตรฐานสากลที่เหนือกว่า เชื่อมั่นได้มากกว่า 6

3) มาตรฐานสุขภาพ 

 • CDPH : California Department of Public Health มาตรฐานการควบคุมสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC)
  • เพื่อให้ผ่านมาตรฐานและได้รับการรับรองโดย CDPH ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับต้นๆที่ยอมรับในการทำโปรเจค LEED จำเป็นต้องเตรียมแผ่นยิปซัมตามคำแนะนำการใช้งานมาตรฐานและปรับอากาศเป็นเวลา 10 วันก่อนการทดสอบในห้อง จากนั้นตัวอย่างจะถูกนำเข้าสู่ห้องสิ่งแวดล้อมแบบไดนามิกสำหรับการวัดสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOC) ที่เวลาสมดุล 11-, 12- และ 14 วัน
มาตรฐานสากลที่เหนือกว่า เชื่อมั่นได้มากกว่า 7

4) มาตรฐานโรงงาน 

กับ 3 มาตรฐานที่โรงงานได้รับการรองคุณภาพมาตรฐานการผลิต

มาตรฐานสากลที่เหนือกว่า เชื่อมั่นได้มากกว่า 8

1. มาตรฐาน ISO 9001 : ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS)

 •   มาตรฐานระบบคุณภาพที่กำกับดูแลทั้งการออกแบบ การพัฒนาการผลิต การติดตั้ง และการบริการ ซึ่ง ISO 9001 นี้เองจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ถึงคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีของการดำเนินงานภายในองค์กร

2. มาตรฐาน ISO 14001 : มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment management System)

 • มาตรฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนาธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก 

3. มาตรฐาน ISO 45001 : มาตรฐานสากลเพื่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

 • มุ่งเน้นพัฒนาความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรให้มีบริบทที่กว้างขึ้นโดยคำนึงถึงความเสี่ยง โอกาส ข้อกำหนดทางกฎหมาย และด้านอื่น ๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงาน เพื่อช่วยลดการสูญเสีย การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและป้องกันสุขภาพที่ทรุดโทรมของพนักงานจากการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นสำหรับพนักงานของคุณ เพิ่มความอุ่นใจให้พวกเขาด้วยระบบจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 เพราะพนักงานคือคนสำคัญขององค์กร

ดูข้อมูลโรงงานยิปรอค

ยิปรอค ยังคงมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าและให้บริการลูกค้าทุกท่าน รวมถึงผู้พัฒนาโครงการ สถาปนิก วิศวกร บริษัทและผู้รับเหมาทั่วไป ได้พบประสบการณ์การใช้แผ่นยิปซัม ทุกผลิตภัณฑ์ และทุกโซลูชั่นจากยิปรอค ที่ห่วงใยผู้คน สิ่งแวดล้อม และทุกบ้านของพวกเรา