ระบบปูนฉาบหนาเพื่อปรับระดับผนังภายในอาคาร "ยิปรอค"
Gyproc® Levelling Plaster System
Read more
Read less

คำอธิบาย

 • ระบบงานฉาบหนา " ยิปรอค" เพื่อปรับระดับผนัง ใช้ปูนฉาบหนาที่ผลิตจากปูนยิปซัม เพื่อปรับระดับผนังที่ได้ระดับ และเรียบเนียนกว่า พร้อมคุณสมบัติกันร้อน ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ 

 

Key facts

 • ใช้ทดแทนปูนซีเมนต์ ในการปรับระดับผิวผนัง
  ปูนปรับระดับเป็นปูนยิปซัมสีขาว ใช้งานง่าย 
  จบงานพื้นผิวในครั้งเดียว เก็บงานเรียบร้อย จบงานเร็ว
  บริเวณที่ใช้งาน : ปรับระดับผนังบนผนังอิฐมวลเบา, อิฐมอญ, อิฐบล็อค, ผนังคอนกรีต
  ข้อมูลทางเทคนิค : 
ผลิตภัณฑ์
ปรับระดับผนังบน
ผนังอิฐมวลเบา, อิฐมอญ, 
อิฐบล็อค, ผนังคอนกรีต
ความหนาของ
ชั้นปูนฉาบหนา

ความเรียบเนียน

ยิปรอค โปรโค้ท

ü

5-50 มม.

★★★★
ยิปรอค วันโค้ท

ü

5-50 มม. ★★

 

รายละเอียดแบบ
1. Typical detail 

ปูนฉาบหนายิปรอค

 1. Brick
 2. Leveling plaster (Gyproc® ProCote Undercoat)
 3. Smoothing plaster (Gyproc® GypCote TOTAL
 4. Smoothing Plaster)
 5. Paint

 
 

 

 

ขั้นตอนการติดตั้ง

(1) Gyproc®® plasters should be mixed by adding clean water and using clean mixing equipment. Contamination from previous mixes must be avoided as this can adversely affect the setting time and strength.

(2) Gyproc® Levelline® is fixed to the gypsum board angle by embedding in the finish plaster.

(3) Where there is an increased risk of cracking or where joints exceed 3 mm, the joints are reinforced with Gyproc® Cotton Tape bedded

in Gyproc® plaster. In other situations, gypsum board joints can be reinforced with Gyproc®® Fiber Tape HYDRO.

(4) Gyproc® plaster is applied with firm pressure, built out to the required thickness in two applications and trowelled to a smooth
matt finish.

Construction