ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ศูนย์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล

กรุงเทพฯ

ศูนย์ทันตกรรม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ที่ผู้มารับบริการจะได้รับการรักษาจากนักศึกษาทันตแพทย์ หรือทันตแพทย์ฝึกหัดเฉพาะทาง ภายใต้การดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มงานโครงการ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700