ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ปประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค จับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 17 ก.ค. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 3 วันที่ 17 ก.ค. 60 

รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA  รุ่น Hilux Revo Smart Cab 2.4J Plus

คุณประสิทธิ์ คนเที่ยง               086-043-xxxx      กทม.

 

รางวัลที่ 2 SAMSUNG LED TV 32' จำนวน 5 รางวัล

คุณสิวภรณ์  เตชะจรัสกิจ           085-138-xxxx      กทม.

คุณเทพปิลันธน์  สุขผล             090-989-xxxx  

คุณสุภาพ   ชัยวงศ์                  084-551-xxxx       จ.เชียงใหม่

คุณฉัตรชัย รัตนสุภา                087-274-xxxx       กทม.

นายมนัส  เพชรรักษา               084-456-xxxx       จ.เชียงใหม่

 

รางวัลที่ 3 SAMSUNG Galaxy J5 Prime จำนวน 15 รางวัล

คุณสุธาสินี  แก้วอุดร               063-645-xxxx      จ.ชลบุรี

คุณสร้อยใจ  ซื่อจริง                081-169-xxxx      จ.เชียงใหม่

คุณสมศักดิ์   คงนิล                 089-783-xxxx      จ.อุตรดิตถ์

คุณบรรเจิด  เมืองใจ                089-860-xxxx      จ.ตาก

คุณวิชัย  ทองทวี                    085-612-xxxx      จ.ราชบุรี 

คุณอำนาจ   ชมศรี                  081-781-xxxx      จ.ชลบุรี

คุณจีรนันท์   สุขสุเพชร            081-205-xxxx      จ.นนทบุรี

ด.ช.แก้วสุวภัทร  นามสาม        085-060-xxxx      จ.สมุทรปราการ

คุณกิตติศักดิ์  เกาทุมมา           098-900-xxxx      จ.อุบลราชธานี

คุณปราโมทย์  ฐาปนะกิจไพบูลย์ 081-880-xxxx     จ.นครปฐม

คุณดำรงค์ชัย  ใจมหา             087-179-xxxx       จ.นครปฐม

คุณชำเร  จันทร์สิงห์               091-683-xxxx       จ.ลพบุรี

คุณสมบูณ  สีทอง                  084-657-xxxx       วิลล่าคุณาลัย

คุณบัวเรียน  สุขุม                  084-703-xxxx       จ.เพชรบูรณ์

เด็กชายวุฒิภัทร เข็มมาลัย       061-551-xxxx       จ.ชลบุรี

 

รางวัลที่ 4 เสื้อแจ๊คเก็ต Gyproc จำนวน 30 รางวัล

คุณไพรินทร์ เจนตระกูล          085-030-xxxx         จ.เชียงใหม่ 

คุณนิราศ เลลัย                     086-831-xxxx         จ.อำนาจเจริญ

คุณเรืองศักดิ์ ชนะลหอห         084-407-xxxx         จ.นครราชสีมา 

คุณพชร สุขผล                     081-620-xxxx          จ.นนทบุรี

คุณทัดดาว ขุนวิเศษ              081-002-xxxx          จ.ชลบุรี

คุณอนุวัฒน์ ทับเลื่อน             099-149-xxxx          จ.นนทบุรี

คุณต้า ตันกระโทก                095-947-xxxx  

คุณธีรเดช ขันแก้ว                085-694-xxxx            จ.เชียงใหม่

คุณเดือน ศรียะลา                081-977-xxxx             จ.อุบลราชธานี

คุณศุภวุฒิ แข็งแรง               062-429-xxxx            บริษัท สยามบางกอก อินดัสตรี้ 2005 จำกัด

คุณมณีการ ผันเพรช             091-728-xxxx             จ.เชียงใหม่

คุณศุทธิอัฒน์ ครองยุติ          093-501-xxxx             จ.นนทบุรี

คุณเข็มพร กันยามา              089-906-xxxx  

คุณอุไร บุญกูล                    081-298-xxxx  

คุณอรพิณ ดวงตำ                 085-621-xxxx             จ.เชียงใหม่  

คุณลิรินตร์ แซ่นิ่ว                 090-097-xxxx             จ.ชลบุรี

คุณเฉลิมวรรณ วิชกูล            085-996-xxxx             จ.นนทบุรี 

คุณฉัตรชัย มนุษย์                092-701-xxxx             จ.ชลบุรี

คุณวิภา โกมุทรัตนานนท์        081-900-xxxx             กทม.

คุณกรณ์พงษ์  วัชรพงศ์ธนสาร 082-203-xxxx             จ.ชลบุรี 

คุณมนิตา  ศรีวิลัย                 081-572-xxxx             กทม.

คุณนำพล  เลสัก                  089-851-xxxx              จ.ลำพูน

คุณฉลอง  บุตสดี                 086-077-xxxx  

คุณสมจิตร แสวงสุข             092-918-xxxx              จ.ชลบุรี

เด็กชายณัฐนันท์  แจ่มเจริญ   092-283-xxxx              จ.สมุทรปราการ

คุณวิทยา  สร้อยสิงห์            081-640-xxxx              จ.นนทบุรี

คุณตัน  จาดไทย                 087-741-xxxx  

คุณเจสดา                          086-602-xxxx  

คุณนพวิไล  พงษ์พรรค์         081-383-xxxx  

คุณเสน่ห์   เกิดนิ่ม               081-664-xxxx               จ.ชลบุรี

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700