ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

แซง-โกแบ็ง คว้ารางวัลบริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยม แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2016

Gyproc-top-employer

แซง-โกแบ็ง เครือบริษัทผู้ผลิตโครงสร้างอาคารรายใหญ่ของโลกซึ่งมีความเชี่ยวชาญระดับสูงในการออกแบบ การผลิต และการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคทั้งในวงการอุตสาหกรรมและกลุ่มผู้ใช้ทั่วไป ได้รับการยกย่องเป็น Top Employer Asia-Pacific 2016 (บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิกประจำปี 2016) ในงานประกาศผลรางวัลซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน เมื่อไม่นานมานี้ โดยนับเป็นครั้งแรกที่ แซง-โกแบ็ง ได้รับการยกย่องในระดับภูมิภาคจากการส่งบริษัทในเครือทั้งในไทย ญี่ปุ่น เกาหลี และมาเลเซีย เข้าร่วมการประเมิน โดยในปีนี้มีบริษัททั้งหมดเพียง 10 แห่งเท่านั้น ที่ได้รับรางวัลบริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมแห่งเอเชียแปซิฟิก นอกจากนี้ ครั้งนี้ยังถือเป็นปีที่ 3 ที่ แซง-โกแบ็ง ได้รับการรับรองให้เป็น “บริษัทผู้ว่าจ้างยอดเยี่ยมในประเทศจีน”

มร.จาเวียร์ จิเมโน ตัวแทนแซง-โกแบ็งประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ในนามของฝ่ายบริหารแซง-โกแบ็งและพนักงานทุกคนในเอเชียแปซิฟิกรวมถึงบริษัทในเครือได้แก่ ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม (ยิปรอค), เวเบอร์, ซีคิวริท, แอบราซีฟส์ และ เพอร์ฟอร์แมนซ์พลาสติก  เราขอร่วมแสดงความยินดีที่บริษัทได้รับยกย่องในระดับทวีปครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราเป็นองค์กรที่มีระบบการทำงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล นโยบายการทำงาน และสิ่งแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่ดีเยี่ยมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อการสร้างสรรค์สถานที่ทำงานที่ดีที่สุดสำหรับพนักงานของเราทุกคน และเนื่องจากเราตระหนักดีว่า พนักงานคือหัวใจสำคัญและจิตวิญญาณขององค์กร ดังนั้น เราจึงมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุถึงผลสัมฤทธิ์ของกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคลตามมาตรฐานระดับเวิลด์คลาสอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรารู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ใน 10 บริษัทที่ได้รับรางวัลในปี 2016 นี้”

สถาบันผู้ว่าจ้างชั้นแนวหน้า (Top Employers Institute) จะมอบใบรับรองให้แก่องค์กรที่ผ่านเกณฑ์จากทั่วโลก ภายหลังการตรวจสอบสถานที่ปฏิบัติงานจริง ซึ่งครอบคลุมทั้งในด้านนโยบายและกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงการจัดลำดับความสำคัญในองค์กร รูปแบบการปฏิบัติงาน กรรมสิทธิ์ มาตรการ และการสนับสนุนด้านเทคโนโลยี โดยบริษัทผู้ว่าจ้างต้องพัฒนาองค์ประกอบเหล่านี้เพื่อพนักงานอย่างแท้จริง และตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อที่ว่า สภาวะการทำงานที่ดีจะช่วยส่งเสริมให้พนักงานสามารถพัฒนาตนเองทั้งในแง่บุคคลและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งย่อมส่งผลให้องค์กรเกิดการเติบโตและพัฒนาไปพร้อมกัน

เกณฑ์การประเมินประกอบด้วยการสำรวจ 6 ขั้นตอน ได้แก่ การสำรวจการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล การพิจาณาความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้รับ การตรวจสอบจากองค์กรภายนอกตามกระบวนการของสถาบันผู้ว่าจ้างชั้นแนวหน้า ขั้นตอนการทำงาน ระบบการทำงาน และระบบฐานข้อมูล หลังจากนั้นจะนำคะแนนทั้งหมดมาคำนวณเพื่อวัดผลตามเกณฑ์เพื่อการมอบใบรับรอง การแจ้งผลการรับรองแก่บริษัทที่ส่งรายชื่อเข้าร่วม และการให้รายละเอียดเชิงลึกและผลตอบรับ

การสำรวจการปฏิบัติงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นขั้นตอนการประเมินหลัก ครอบคลุมทุกแง่มุมในการทำงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคล ซึ่งรวมถึงกลยุทธ์การบริหารผู้มีความสามารถสูง การวางแผนกำลังคน การดูแลพนักงานใหม่ การเรียนรู้และพัฒนาของพนักงาน การบริหารการทำงาน การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารสายงานและการรับช่วงตำแหน่ง ค่าตอบแทนและประโยชน์ การสร้างวัฒนธรรมและการสรรหาบุคลากร

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700