ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ยิปรอค ร่วมสร้างอาคารเรียนใหม่ของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลจังหวัดลำปาง

gyproc-csr-lampang

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี บริจาควัสดุก่อสร้างแผ่นฝ้าเพดานยิปซัมให้แก่กลุ่มอาสาสมัครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านนาไหม้ อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ทดแทนอาคารหลังเก่าที่ชำรุดเสียหาย ซึ่งช่วยให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการศึกษาและยกระดับมาตรฐานการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในแผนงานกิจกรรมเพื่อสังคมของยิปรอค โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนและยกระดับการศึกษาของเยาวชนที่ด้อยโอกาส

มร.ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการของกลุ่มอาสาสมัครของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียนบ้านนาไหม้ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่บนภูเขาในพื้นที่ห่างไกลของเมืองไทย เรายินดีที่ได้บริจาควัสดุก่อสร้างของยิปรอคในการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่นี้ ซึ่งอาคารเรียนหลังใหม่จะสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กนักเรียนที่นี่ และส่งผลดีต่อมาตรฐานการศึกษาของชุมชน”

รายการวัสดุก่อสร้างที่ยิปรอคบริจาคในครั้งนี้ได้แก่ แผ่นฝ้าเพดานยิปซัม รุ่น ProClean และโครงคร่าวเหล็กทีบาร์ชุบสังกะสีเคลือบสีพิเศษ รุ่น Gyproc Grid 32T24 โดยยิปรอคได้นำช่างผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมดำเนินการติดตั้งฝ้าเพดานพร้อมกับกลุ่มอาสาสมัครมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือในพื้นที่จริง

การร่วมโครงการเพื่อสังคมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทที่เล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและสังคม ทำให้การดำเนินธุรกิจของยิปรอคมีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างสูง การให้ความสำคัญต่อสังคมนี้ยังสอดคล้องกับพันธกิจของบริษัทแซง-โกแบ็ง ซึ่งสนับสนุนให้บริษัทในเครือมอบประโยชน์คืนสู่ชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700