ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ยิปรอคฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานและวิธีการขนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์

gyproc-training-of-safety-in-the-workplace-and-how-to-transport-and-store-the-product

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตแผ่นยิปซัม ตรายิปรอค ผู้มีประสบการณ์ด้านยิปซัมยาวนานมากกว่า 45 ปีและเป็นผู้ผลิตยิปซัมรายแรกในประเทศไทย จัดอบรมความรู้เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่รถยกในสถานที่ทำงานและวิธีการขนย้ายและกองเก็บผลิตภัณฑ์ในกลุ่มยิปซัม ตรายิปรอค ให้กับบริษัท ไทวัสดุ จำกัด ทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นที่พนักงานขับรถเป็นประจำ จำนวนรวมทั้งสิ้น 40 ท่าน เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน เพื่อลดความเสียหายของผลิตภัณฑ์จากการขนย้ายและการกองเก็บ นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการความร่วมมือกัน เพื่อเป็นพันธมิตรทางการค้าที่มีความผูกผันอย่างยั่งยืน

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700