ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ยิปรอคจับมือไทยโพลีคอนส์มอบแผ่นยิปซัมบอร์ด สนับสนุนโครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด”

ยิปรอคจับมือไทยโพลีคอนส์มอบแผ่นยิปซัมบอร์ด

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงภายใต้แบรนด์ “ยิปรอค” ยอดขายแผ่นยิปซัมอันดับหนึ่งของโลก  และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี นำโดย มร.ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ มอบผลิตภัณฑ์แผ่นยิปซัมบอร์ดให้แก่ บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อจัดสร้างอาคารเรียนให้แก่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด”  เมื่อเร็ว ๆ นี้

การจัดสร้างอาคารเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภายใต้โครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม มีอาคารเรียนที่เอื้ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ตลอดจนเพื่อเป็นการน้อมถวายแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา โครงการนี้ยังมุ่งส่งเสริมให้พนักงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และสถานศึกษา ประสานความร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

มร.ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ทำดีไม่มีวันหยุด” ร่วมกับบริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในลูกค้าของเรา ซึ่งการร่วมโครงการนี้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม ที่ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มให้ความสำคัญมาโดยตลอด และเป็นความรับผิดชอบที่ยั่งยืนขององค์กรที่มีต่อสังคม อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ให้กับเยาวชนไทย ให้มีสถานศึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้เป็นอย่างดี”

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ Gyproc หรือ Facebook

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700