ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ยิปรอค คว้ารางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน”

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตนวัตกรรมยิปซัมคุณภาพสูงแบรนด์ “ยิปรอค” และผู้ให้บริการโซลูชั่นส์ระบบผนังและฝ้าครบวงจรมากว่า 45 ปี ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน” จากงานประกาศผลรางวัล The Best of DSD 2016 จัดโดยกระทรวงแรงงาน โดยพิธีมอบรางวัลในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากพลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธี งานประกาศผลรางวัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (Department of Skill Development: DSD) จัดขึ้นเพื่อยกย่องบุคคลและองค์กรที่มีความโดดเด่นในด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพและพัฒนาตลาดแรงงานในประเทศไทย

เนื่องด้วยภาครัฐมีนโยบายที่ให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงต้องการเพิ่มโอกาสการจ้างงาน เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่คนงาน สตรี และผู้ด้อยโอกาส โดยส่งเสริมให้แรงงานมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการเข้าถึงการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะฝีมือในทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด  ซึ่งบริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) คือ 1 ใน 59 องค์กรที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วประเทศที่ได้รับรางวัล “สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (Outstanding Organization of Skill Development)” ซึ่งถือเป็นเครื่องสะท้อนความสำเร็จ ความพยายามขององค์กรที่ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ได้มาตรฐาน สามารถนำพาประเทศไปสู่เป้าหมายที่มีความมั่นคงอีกต่อไป

มร. ริชาร์ด จูเชรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ในนามของพนักงานทุกคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรของเรา ผมขอขอบคุณกระทรวงแรงงานอีกครั้งที่ได้คัดเลือกบริษัทไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ โดยไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่มได้รับคัดเลือกในปี พ.ศ. 2559 ในฐานะองค์กรชั้นนำซึ่งให้การส่งเสริมและสร้างแนวทางการสนับสนุนด้านการเงิน อุปกรณ์และวัสดุ ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเรายังคงมุ่งมั่นสร้างโอกาสการจ้างงานเพื่อแรงงานไทยอย่างไม่หยุดยั้ง และยังคงลงทุนเพื่อยกระดับทักษะฝีมือของพนักงานและผู้ติดตั้งระบบก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง”

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700