ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับไทวัสดุ ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคร่วมกับไทวัสดุ จากการจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 9 มิ.ย. 60 ที่ไทวัสดุ สาขาบางบัวทอง

รางวัล จักรยานยนต์ Fino

คุณระยอง      เที่ยวไทย     จ.ชลบุรี             080-183-xxx

 

รางวัล Samsung j7

คุณรุ่งเรือง      มั่นแก้ว        จ.กำเเพงเพชร     093-836-xxxx 

คุณขจรศักดิ์    มะเริงสิทธิ์    กทม.                081-612-xxxx

 

รางวัล ชุดโฮมเธียเตอร์ Pioneer

คุณอรรภสิทธิ์  หิรัญวงศ์       กทม.               083-791-xxxx

คุณธนินท์  ภัทรเจษฏาทิศ    จ.เชียงใหม่        081-884-xxxx

คุณเวช เดนตรี                   จ.มุกดาหาร       088-066-xxxx

 

รางวัล กระเป๋าช่าง

คุณจันทร์ทา  วิจิตรจันทร์     จ.ลพบุรี            089-240-xxxx

คุณณัฐพงษ์                      กทม.               086-334-xxxx

คุณน้ำเพชร  เก่งเกตุ           กทม.               099-441-xxxx

คุณรุ่งอรุณ  สีเหลือง           จ.ปทุมธานี        092-686-xxxx

คุณแต๋ว  สุทธะโส              จ.บุรีรัมย์           093-372-xxxx

คุณสมนึก  คล้ายเรไร         จ.อำนาจเจริญ     061-204-xxxx

คุณทองจันทร์  พึ่งตาแสง    จ.ฉะเชิงเทรา       087-108-xxxx

คุณกฤษฏา  เพ็งผล            จ.สมุทรสาคร      084-570-xxxx

คุณอภิชาติ อาจารยางกูร     จ.สมุทรสาคร      092-647-xxxx

คุณสมบัติ  ขจัดทุกข์          จ.ชลบุรี             081-686-xxxx

คุณสันต์  พานเงิน              จ.ชลบุรี             091-024-xxxx

คุณเศกสรรค์                    จ.พิษณุโลก        089-839-xxxx

คุณจุฑามาศ  แสนธิ           จ.ฉะเชิงเทรา      064-805-xxxx

คุณชุมพล  ท่อชู                จ.นครราชสีมา    087-655-xxxx

คุณศิริพร  ภิบาลพันธ์          จ.อุดรธานี         064-406-xxxx

คุณนัฐิยา นันธ์สำโรง           จ.ฉะเชิงเทรา     087-215-xxxx

คุณธนากร  จาผา               จ.นนทบุรี          099-427-xxxx

คุณภิญญาพัชญ์  ชูรักษา     จ.มุกดาหาร       098-647-xxxx

คุณวัชราภรณ์  มาลาม         จ.นครราชสีมา    087-654-xxxx

คุณสุดสายใจ  นิลบุรี          จ.ตาก               081-043-xxxx

สำหรับผู้โชคดี ทางยิปรอคจะประสานงานแจ้งลูกค้าและนัดสถานที่สำหรับมอบรางวัลเพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์ต่อไป หากต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับยิปรอคและแซง-โกแบ็ง สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ตามลิงค์ด้านล่าง

เว็บไซต์ยิปรอคประเทศไทย

Facebook ยิปรอคคลับ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700