ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิ.ย. 60

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีสำหรับรายการชิงโชคยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แห่งคุณภาพ เคียงคู่คนไทย จากการจับรางวัลครั้งที่ 2 วันที่ 12 มิ.ย. 60 

รางวัลที่ 1 รถยนต์ TOYOTA  รุ่น Hilux Revo Smart Cab 2.4J Plus

คุณมานพ  หอมสอาด จ.เชียงใหม่ 089-956-xxxx 

 

รางวัลที่ 2 SAMSUNG LED TV 32' จำนวน 5 รางวัล

คุณศักดา   โคตรชัยยา จ.ชลบุรี 081-937-xxxx

เด็กชาย วงศธร  ชูพรหม จ.สงขลา 086-960-xxxx

คุณวิชุดา  กานดา กทม. 094-996-xxxx

คุณยุทธนา  ภู่คล้าย จ.ชลบุรี 089-938-xxxx

คุณปกเขตร ศศิธนพล จ.สมุทรปราการ 085-188-xxxx

 

รางวัลที่ 3 SAMSUNG Galaxy J5 Prime จำนวน 15 รางวัล

คุณปณิชา  พันธุ์เสือ จ.สมุทรปราการ 081-655-xxxx

คุณถนอม ภู่คล้าย จ.ชลบุรี 089-832-xxxx

คุณบพิธ  วิลัยศิลป์ จ.ขอนแก่น 087-214-xxxx

คุณณรงค์ศักดิ์ พรหมจันทร์ จ.ยะลา 081-990-xxxx

คุณอมต ศักดิ์อภิบุญนันท์ จ.ชลบุรี 089-147-xxxx

คุณดำรงค์  สุวรรณสะอาด จ.สงขลา 086-691-xxxx

คุณวิชาญ  นายสอง กทม. 081-916-xxxx

คุณรอฮานิง  กาแบ จ.ปัตตานี   081-092-xxxx, 084-398-xxxx

คุณวัลลพ  ใคร่นุ่นน้อย จ.กาฬสินธุ์ 081-708-xxxx 

คุณวีรภัทร์  นิธิรัชต์สกุล จ.กาฬสินธุ์ 093-951-xxxx

คุณมณเทียร เหมือนแท้ จ.เชียงใหม่ 089-850-xxxx

คุณเสน่ห์  ใหญ่กโษก จ.ฉะเชิงเทรา 089-754-xxxx

คุณวรพงศ์  คุ้มครอง จ.ชลบุรี 090-382-xxxx 

คุณสุไลมาน สะอะ จ.ปัตตานี 087-293-xxxx

คุณสมมิตร  ทองจันทร์แก้ว จ.พัทลุง 086-964-xxxx

 

รางวัลที่ 4 เสื้อแจ๊คเก็ต Gyproc จำนวน 30 รางวัล

คุณภวริศา  ประสพแสง จ.สมุทรสงคราม 094-950-xxxx

คุณเฉลิม สารชนะ จ.สงขลา 087-968-xxxx

คุณนพรัตน์  กะทิศ จ.ชลบุรี 096-742-xxxx

ลฎาภา  สุขเกษม จ.ปทุมธานี 061-864-xxxx

คุณอุดม เทพา จ.เชียงใหม่ 081-950-xxxx

คุณอภิภู  ศศิธนพล จ.สมุทรปราการ 085-188-xxxx

คุณสุเทพ  ทุมหอม จ.ชลบุรี 086-151-xxxx

คุณยุพา  ทุ่งแดง  จ.สุโขทัย 086-422-xxxx

คุณพนม มีชัย   081-151-xxxx

คุณอานนท์  ใจยาง จ.เชียงราย 087-692-xxxx

คุณสุพิณ  ศิโรรัตนกุล จ.ปทุมธานี 081-617-xxxx

คุณภารดี ปั่นกลาง กทม. 092-758-xxxx

คุณณัฐภัทร  เพ็ชรอุไร กทม. 089-897-xxxx

คุณมนเทียร  เหมือนแท้ จ.เชียงใหม่ 089-850-xxxx

คุณบรรเจิด  สุขกลิ่น  กทม. 081-341-xxxx

คุณสมภาส  พลเภา จ.ชลบุรี 088-882-xxxx

คุณเฉลิมพล  ฮวยนวม จ.สุโขทัย 092-294-xxxx

คุณทองพันธ์  นามจันทร์ จ.สกลนคร 089-796-xxxx

คุณธีชัช รัชตสุนทราภรณ์   081-990-xxxx

คุณพยูร  สรวงเทพ   061-782-xxxx

คุณเสาวลักษณ์  ขุนพรหม จ.สุโขทัย 083-475-xxxx

คุณมะกอแบ  ลาเตะ จ.ปัตตานี 081-543-xxxx

คุณอับดุลฮาเล็ม ลาเตะ จ.ปัตตานี 081-098-xxxx

คุณสุพรรณ  ทัพซ้าย จ.ขอนแก่น 089-575-xxxx

คุณภัทรา  วณิชชานนท์ กทม. 084-360-xxxx

คุณเสน่ห์   นรพงษ์   081-756-xxxx

คุณวิไลวรรณ  นวลใส จ.บุรีรัมย์ 098-160-xxxx

คุณทนงศักดิ์  นามแก้ว  กทม. 088-013-xxxx

ร้านยิ่งเจริญ  กระจกอลูมินั่ม จ.ร้อยเอ็ด 086-428-xxxx

คุณอามีน      062-227-xxxx

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700