ที่อยู่

สำนักงานใหญ่ บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด(มหาชน)
อาคารมหานครยิบซั่ม 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-640-8600
อีเมล csc.tgp@saint-gobain.com

โทร: +66(0)2-640-8700

ส่งอีเมลถึงเรา

สมัครติดตามข่าวสาร

นักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังฯ เยี่ยมชมศูนย์บริการ ยิปรอค โซลูชั่น เซ็นเตอร์

นักศึกษาพระจอมเกล้าลาดกระบังฯ เยี่ยมชมศูนย์บริการ ยิปรอค โซลูชั่น เซ็นเตอร์

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านนวัตกรรมระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัมภายใต้ตราสัญลักษณ์ทางการค้า ยิปรอค ร่วมกับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาครุศาสตร์ สถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดกิจกรรมนำนักศึกษาเข้าเยี่ยมชม “ศูนย์บริการยิปรอคโซลูชั่นเซ็นเตอร์” (Gyproc Solution Center) 

โดยมีเจ้าหน้าที่เทคนิคจากยิปรอคให้คำแนะนำเกี่ยวกับระบบผนังและฝ้าเพดานยิปซัม เพื่อการอยู่อาศัยที่สะดวกสบาย ครอบคลุมตั้งแต่การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ยิปซัมอย่างเหมาะสมกับงบประมาณ รวมถึงการแนะนำการออกแบบระบบผนัง และฝ้าเพดานให้ควบคุมสภาพแวดล้อมภายในอาคารสำนักงาน และบ้านพักอาศัย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ศูนย์บริการยิปรอค โซลูชั่น เซ็นเตอร์ อาคารมหานครยิบซั่ม ถนนศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

ติดต่อศูนย์บริการลูกค้ายิปรอคได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-640-8700